Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής