Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020 Πα.ΠΕΙ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Τουριστικών Σπουδών Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων